nuritinti

nuritinti
nurìtinti 1. tr. 265, 1 sukant aplink, nustumti, nuridenti: Nurìtino bačką nato par kluoną Šč. Nurìtinau malkas kluonan Rod. Ta ans supylė ten, nurìtinęs į Vadakstį tą bosą Klk. Staigus vėjo gūsis čežėdamas nuritina smulkių, geltonų lapų sūkurį V.Myk-Put. Mūsų jaunimas jau nebe kartą mėgino ją (uolą) pakasti ir žemyn nuritinti Vaižg. ^ Ko nuo kalno negal nuritinti? (akėčių) Sim. 2. tr. nuversti, numesti, nustumti: Nurìtino nu laiptų užsiutęs Krš. Pirmą valandą nakties Romas girtas gulėjo ant laiptų, nuo kurių pikta sargė dažnai jį nuritindavo žemėn J.Marc. Pažiūrėk, net baugu, kad ištikusi audra apačion jos (trobos) nenuritintų Vaižg. Kūną, kaip rąstgalį kokį, pastūmęs nuritino koja Hl. | prk.: Nurìtino pirmininkelį kaip kopūstą Krš. 3. tr. šnek. nupjauti, nuversti: Vos nurìtinom tą ąžuolą Šts. Ir būtų bematant nuritinęs pirkliui galvą .nudobti: Jis tą žmogų nurìtino su brauninku Dr. Aš tujau prisitaikiau i nurìtinau [fazaną] Kal. 4. intr. šnek. nuvažiuoti: A nebnurìtinai į Kretingą? Krtn.greitai nubėgti: Nurìtink pri Vaitkaus apcūgų parnešti Kal.
◊ ãšarą nurìtinti privargti, prisikentėti: Ne vieną ašarė̃lę nurìtinsi, kap liksi sirata Arm.
\ ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; paritinti; parritinti; perritinti; praritinti; priritinti; suritinti; užritinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nuritinti — nuri̇̀tinti vksm. Výrai nuri̇̀tino rąstùs į paklúonę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antritinti — antrìtinti (ž.) tr. užristi: Antrìtino an velkių [akmenį] ir išvilko Šv. Akminą ančrìtino an rūsio, ir įlūžo Pvn. Tas žmogus ėmęs ir antritinęs tą patį kelmą S.Dauk. ritinti; antritinti; apritinti; atritinti; įritinti; išritinti; nuritinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apritinti — aprìtinti tr. 1. apversti: Vė[ja]s apritino trobalę Dr. Būt apritinęs trobalę, kad būčio nesubučiavusi, – toks girtas vyrelis grįžo Dr. Ar aprìtinsi kalną? (ps.) Plng. 2. apsukti: Aš noru aną aprìtinti aplinkuo Vž. Tą vežimą antreip aprìtinom …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritinti — atrìtinti 1. tr. Pls atstumti, sukant paviršiumi, atridenti: Anie atrìtino tris bačkas Als. Vyrai, atrìtinkit vieną rąstą Jdr. | refl. tr.: Rusnės apylinkių žvejai dar neseniai per Jonines atsiritindavo prie laužo alaus statinaitę, merginos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritinti — išrìtinti 1. tr. DŽ išstumti, sukant aplink, išridenti: Po Palanga jūra išritina gintarų Šts. Aš tuos žalius dobilėlius visus iššienausiu ir pilkuosius akmenėlius visus išritinsiu TDrIV67(Švnč). Alaus bačkelės jau išritintos ir volės ištrauktos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukočėti — tr. nuristi, nuritinti, nuvolioti: Nuo to [suolelio velnias] jį teip jau ant aslos nukočėjo BsV347. kočėti; iškočėti; nukočėti; pasikočėti; sukočėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuridenti — tr. DŽ1 nuritinti, nuristi: Marijona, jau nuridenusi volą nekultų rugių, rideno antrąjį, užgriebusi kone viso prėslo viršutinį klojinį J.Balt. Jeigu mums pavyksta nuridenti vieną kitą akmenį nuo būsimų kūrėjų kelio, tai jau ir gerai, jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuridinti — nurìdinti tr. 1. žr. nuritinti 1: Pašėlęs vėjas – mūsų naują doklą kai pagavo, nurìdino i nurìdino Bsg. 2. išspausti (ašaras): Nuridinę po gailią ašarėlę, sugrįžo rš. ridinti; atridinti; įridinti; išridinti; nuridinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuritenti — žr. nuritinti 4: Gi va tik ką nuritẽno Paį. ritenti; atritenti; įritenti; išritenti; nuritenti; paritenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuritinėti — iter. dem. nuritinti. 1. K nuvartyti, nuridenti: Nuo kalno nuritinėk akmenis J. Tas visas šventoves kaip griovė, i tus akminis nuritinėjo pakalniuo Brs. Žmogus, pameilęs užmokesnio, priejęs rąstus šalin nu meškos nuritinėjo PP58. 2. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”